Loading…
Back To Schedule
Saturday, August 29 • 16:30 - 17:00
Trópico Norte

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Trópico Norte er en internasjonal gruppe med perkusjonister basert i Oslo. Vi liker å være aktive i vårt nærmiljø og stiller opp på forskjellige arrangementer, aktiviteter og støtteaksjoner hvor det er fokus på viktige sosiale spørsmål som solidaritet, fred, likestilling og mangfold. Vi ønsker å underholde og spre vår glede til perkusjon og gi en positivt budskap til samfunnet. Det er også gruppens mål å være en lærerik opplevelse, et sted for kreativitet og utveksling av kulturer.
https://www.facebook.com/tropiconorte/


Saturday August 29, 2020 16:30 - 17:00 CEST
Tøyen Torg

Attendees (3)